Χρυσοί άμμοι Μεταφορές

Χρυσοί άμμοι Μεταφορές Αυτοκίνητο (1-3 ατόμων) Βαν (4-5 ατόμων) Βαν (6-8 ατόμων) Λεωφορείο (9-12 ατόμων) Λεωφορείο (13-15 ατόμων) Λεωφορείο (16-17 ατόμων) Λεωφορείο (18-49 ατόμων)
Sofia airport - Golden Sands Μεταφορά 355 € 490 € 490 € 590 € 590 € 590 € ρωτήστε
Plovdiv airport - Golden Sands Μεταφορά 212 € 264 € 264 € 414 € 414 € 414 € 1010 €
Varna airport - Golden Sands Μεταφορά 27 € 45 € 45 € 53 € 53 € ρωτήστε ρωτήστε
Burgas airport - Golden Sands Μεταφορά 181 € 215 € 215 € 290 € 290 € 359 € ρωτήστε

Σημειώσεις Μεταφοράς: